Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

na zadanie: zakup urządzenia do kremowania miodu, pojemników na miód i sit do cedzenia 

w ramach realizowanego przedsięwzięcia:

„Powiększenie pasieki pszczelej poprzez zakup odkładów i uli ekologicznych oraz doposażenie pasieki w sprzęt pszczelarski wraz z zakupem leków dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia pszczół”
finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznan...

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MarMa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na na zadanie: zakup urządzenia do kremowania miodu, pojemników na miód i sit do cedzenia w ramach realizowanego przedsięwzięcia: „Powiększenie pasieki pszczelej poprzez zakup odkładów i uli ekologicznych oraz doposażenie pasieki w sprzęt pszczelarski wraz z zakupem leków dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia pszczół” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ś...

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

na zadanie: zakup wag pasiecznych, prasy do odsklepin, odstojników oraz sprzętu pszczelarskiego

w ramach realizowanego przedsięwzięcia:

„Powiększenie pasieki pszczelej poprzez zakup odkładów i uli ekologicznych oraz doposażenie pasieki w sprzęt pszczelarski wraz z zakupem leków dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia pszczół”
finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

na zadanie: zakup węzy, syropu cukrowego, ciasta oraz odzieży pszczelarskiej

w ramach realizowanego przedsięwzięcia:

„Powiększenie pasieki pszczelej poprzez zakup odkładów i uli ekologicznych oraz doposażenie pasieki w sprzęt pszczelarski wraz z zakupem leków dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia pszczół”
finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W wyniku...

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MarMa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofertyna na zadanie: zakup wag pasiecznych, prasy do odsklepin, odstojników oraz sprzętu pszczelarskiego w ramach realizowanego przedsięwzięcia: „Powiększenie pasieki pszczelej poprzez zakup odkładów i uli ekologicznych oraz doposażenie pasieki w sprzęt pszczelarski wraz z zakupem leków dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia pszczół” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu O...

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MarMa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofertyna na zadanie: zakupwęzy, syropu cukrowego, ciasta oraz odzieży pszczelarskiej w ramach realizowanego przedsięwzięcia: „Powiększenie pasieki pszczelej poprzez zakup odkładów i uli ekologicznych oraz doposażenie pasieki w sprzęt pszczelarski wraz z zakupem leków dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia pszczół” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i...

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

na zadanie: zakup miodarki, stołu do odsklepiania oraz dekrystalizatora/ suszarki

w ramach realizowanego przedsięwzięcia:

„Powiększenie pasieki pszczelej poprzez zakup odkładów i uli ekologicznych oraz doposażenie pasieki w sprzęt pszczelarski wraz z zakupem leków dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia pszczół”
finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W w...

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

na zadanie: zakup ramek gniazdowych oraz beleczek odstępnikowych

w ramach realizowanego przedsięwzięcia:

„Powiększenie pasieki pszczelej poprzez zakup odkładów i uli ekologicznych oraz doposażenie pasieki w sprzęt pszczelarski wraz z zakupem leków dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia pszczół”
finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W wyniku badania i o...

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

na zadanie: zakup uli z higieniczną dennicą

w ramach realizowanego przedsięwzięcia:

„Powiększenie pasieki pszczelej poprzez zakup odkładów i uli ekologicznych oraz doposażenie pasieki w sprzęt pszczelarski wraz z zakupem leków dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia pszczół”
finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W wyniku badania i oceny ofert Zamawiają...

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

na zadanie: zakup odkładów pszczelich

w ramach realizowanego przedsięwzięcia:

„Powiększenie pasieki pszczelej poprzez zakup odkładów i uli ekologicznych oraz doposażenie pasieki w sprzęt pszczelarski wraz z zakupem leków dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia pszczół”
finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W wyniku badania i oceny ofert Zamawiający jak...

Please reload

Śledź nas:

  • Facebook Social Icon

©2020 by sosnybonsai.pl