top of page

Ogłoszenie o przetargu nr 1 na zakup odkładów pszczelich

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MarMa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofertyna na zadanie: zakup odkładów pszczelich w ramach realizowanego przedsięwzięcia: „Powiększenie pasieki pszczelej poprzez zakup odkładów i uli ekologicznych oraz doposażenie pasieki w sprzęt pszczelarski wraz z zakupem leków dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia pszczół” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Ogłoszenie o przetargu oraz formularz ofertowy do pobrania po prawej stronie ogłoszenia.


bottom of page